Actueel

Afvalkalender 2018

Afvalkalender 2018De afvalkalender voor 2018 is beschikbaar. Klik op de afbeelding om hem te bekijken en te downloaden. Hij is ook verkrijgbaar op de website van de gemeente.

Tolakker Barbecue 10 september 2016

Zaterdag 10 september was het culinair genieten aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading; zo’n 75 bewoners van het Vierkantje aan de Tolakkerweg hadden de buurtbarbecue nieuw leven ingeblazen. Het weer werkte goed mee, de zon scheen volop en de voorspelde kleine regenbui bleef gelukkig uit.

Met zowel zomerse hedendaagse muziek als een optreden van Ebbe Rost van Tonningen op zijn accordeon hebben vele oude en nieuwe bewoners van de Tolakkerweg kennis met elkaar gemaakt. Jongeren en volwassenen konden, onder leiding van Shanna Rijke Arnout de Calavon, het spelletje KUBB (een Zweeds spel en een combinatie van bowling, petanque en schaken) spelen. De mengeling van oude bewoners van de Tolakkerweg die de meest mooie verhalen hadden (sommigen wonen er langer dan 25 jaar) en nieuwe bewoners die gretig de verhalen van de oude bewoners tot zich namen, gaf de buurtbarbecue een dynamisch karakter.

Cohesie
De afgelopen tijd zijn er veel (jonge) gezinnen bijgekomen op de Tolakkerweg. Voor hen was deze buurtbarbecue bij uitstek de gelegenheid om buurtbewoners te leren kennen. Eén van de buurtbewoners na afloop: ‘Wij wonen hier pas 3 weken en deze bijeenkomst heeft ontzettend geholpen om onze kinderen, die hier nog niet helemaal gewend zijn, zich welkom te laten voelen’. Zelfs toekomstige bewoners van de Tolakkerweg, die er nog niet wonen vanwege een grote verbouwing, waren op de buurtbarbecue aanwezig.

De buurtbarbecue is mede mogelijk gemaakt door de gemeente De Bilt en heeft bijgedragen aan bevordering van de sociale cohesie en een goede en duurzame relatie van de Tolakkerweg-bewoners met de omgeving. (bron: De Vierklank, tekst: Rosita Monsanto, foto’s: Adri Gersen)

Bekijk hieronder ook nog eens de slideshow van de barbecue van 11 jaar eerder, 3 september 2005. Pure nostalgie…

Minder geluidsoverlast door hoger geluidscherm A27

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft samen met de Provincie Utrecht op 1 juli besloten bovenwettelijke maatregelen te nemen langs de A27 als de snelweg verbreed gaat worden. Hiervoor hebben zij samen een bedrag van 600.000 euro gereserveerd.
Bovenwettelijk maatregelen A27De A27 wordt verbreed naar tweemaal drie rijstroken plus een spitsstrook in de richting Hilversum. Hierdoor is Rijkswaterstaat verplicht geluidschermen aan te brengen die de geluidsbelasting van de woningen binnen wettelijke normen houden. Voor de gemeente en omwonenden is dit niet voldoende. Vandaar de term “bovenwettelijke maatregelen”. Het houdt concreet in dat op enkele plekken de geluidswal wordt verhoogd van 3 naar 4 meter.
Met name Groenekan en Hollandsche Rading profiteren van dit besluit. In Hollandsche Rading wordt de geluidswal aan de kant van de Tolakkerweg verhoogd tussen (ongeveer) nr. 63 en nr.117, achter de woningen aan het plantsoen “het rondje” dus (zie plattegrond, klik om te vergroten).
Op enkele woningen na, wordt de geluidsoverlast aan de westkant van de A27 dan beperkt tot maximaal 53dB. Door toepassing van de combinatie van het scherm met ‘stil’ asfalt (tweelaags ZOAB), viel een groot deel van de woningen al binnen deze norm. Vandaar de verhoging over een beperkte lengte, die natuurlijk ook is ingegeven door een beperkt budget dat zo effectief mogelijk moet worden ingezet.
Een mooi resultaat van de jarenlange gezamenlijke inspanningen van de Bewonersverening Tolakkerweg, de SSGM en andere belanghebbende bewonersgroepen in de gemeente.

Uitgebreidere uitleg vindt u op de : website van de gemeente De Bilt

Wilt u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte blijven, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen. U wordt dan in de nieuwe mailinglist van de Bewonersvereniging opgenomen en ontvangt automatisch de nieuwsbrief.

Acacia’s worden verwijderd

Provincie komt belofte na

Districtsmanager wegenbeheer van de provincie Utrecht, de heer Wim Jollie, heeft opdracht gegeven om de acacia’s die her en der langs de Tolakkerweg zijn geplaatst ter vervanging van zieke berken binnenkort allemaal te verwijderen en weer te vervangen door berken, waarmee aan de wens van de bewoners voor behoud van de karakteristieke laanbeplanting wordt tegemoet gekomen.

Tolakkerweg met berkenHet besluit van de wegbeheerder van de Tolakkerweg, onderdeel van de provinciale weg N417, werd op 11 oktober bekend gemaakt in een gesprek met Saco Eldering en Ruud Kreutzer, dat plaatsvond op verzoek van de bewonersvereniging Tolakkerweg e.o.. De vereniging hield in mei een enquête onder de omwonenden, die in grote meerderheid (88%) kozen voor behoud van de berken die de weg al meer dan honderd jaar omzomen.

Die enquête werd gehouden nadat de provincie eerder toezegde dat de wens van de buurt in deze zou worden gevolgd, ook al vonden deskundigen van de provincie dat de berk niet geschikt is voor deze locatie. De bewoners kozen toch voor de berk. Van de 130 huishoudens aan de Tolakkerweg hebben 43 de enquête ingevuld en de overgrote meerderheid bleek voor behoud van de traditionele beplanting.

De heer Jollie vroeg wel om enig geduld, omdat is gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Die houdt in dat niet alle gaten direct worden gevuld, maar waar nodig aanplant van een rijtje jonge bomen van dezelfde grootte tegelijkertijd zal plaatsvinden, omdat die werkwijze de kans vergroot dat de bomen goed aanslaan.